12
lechu1905

co dodali nowego do wota?

Dodał lechu1905 24.11.2014, 21:51

co dodali nowego do wota?


Aby komentować, zaloguj się.
17

Dash

24.11.2014, 22:17

Ostatnie zmiany (patch 9.4)

Dodano nowy radziecki niszczyciel czołgów premium III poziomu, SU-76I do sklepu premium.
Naprawiono błędy występujące w wyświetlaniu modeli następujących pojazdów: SU-100, IS-7, JagdPanther, M24 Chaffee, Т37, LTTB, Ru 251, Centurion 7/1, КV-85, M5 Stuart, M3 Lee.
Naprawiono usterki modeli uszkodzeń dla następujących pojazdów: M24 Chaffee, KV-85.
Naprawiono wyświetlanie kamuflażu dla pojazdów: Tiger II, E 100.
Poprawiono niewłaściwe oznaczenie wież niszczyciela czołgów T67.
Zmieniono parametry czołgu Т-34-3: czas przeładowania zmniejszono z 14,4 do 13,4 s., zmniejszono dyspersję podczas obrotu wieży o 25%.
Zmieniono parametry niszczyciela czołgów AT 15A: zwiększono liczbę PW z 850 do 1050, obniżono maksymalny poziom bitwy do VIII.
Naprawiono współczynniki ukrycia w czołgu Т-54 lightweight.
Zwiększono uszkodzenia pocisków UOF-471BM kalibru 122 mm z 465 do 530 punktów.

Poprawiono i ulepszono następujące mapy: Komaryn, Malinowka, Lotnisko, Koło podbiegunowe.
Ulepszono wydajność mapy Wichura.
Usunięto problemy z modelami wizualnymi niektórych obiektów otoczenia.
Naprawiono rozbieżności między modelami wizualnymi i modelami zniszczeń dla niektórych obiektów otoczenia.
Usunięto problem z pojazdami wyrzucanymi w powietrze podczas przejeżdżania przez niektóre obiekty otoczenia.
System i wydajność:

Usunięto spadek wydajności podczas wyświetlania niektórych pojazdów w jakości HD.
Ulepszono wydajność renderowania cieni oraz jakość wyrenderowanych cieni.
Ulepszono wydajność renderowania klatek dla większości konfiguracji.
Zoptymalizowano działanie niektórych elementów interfejsu bitwy.
Opcja włączania/wyłączania potrójnego buforowania jest ponownie dostępna w menu ustawień graficznych.
Usunięto usterkę polegającą na pojawianiu się na ekranie artefaktów graficznych po zmianie rozdzielczości.
Naprawiono niektóre przypadki zawieszania się i awarii klienta gry.

Dźwięk:

Poprawiono dźwięki zniszczenia pojazdu poprzez taranowanie.
Poprawiono dźwięki zniszczenia wybuchających obiektów.
Usunięto przerwy w odtwarzaniu dźwięku silnika w przypadku wielu pojazdów stojących blisko siebie.

Mechanika gry:

Zmieniono warunki uszkodzeń powodowanych przez odstrzeloną wieżę.
Usunięto błąd występujący podczas taranowania, gdy uszkodzenia nie były zadawane w pancerz boczny, ale w spód pojazdu (ocieranie się o KV-5 itp.).
Przerwy w odznaczeniach seryjnych są obecnie liczone poprawnie.
Naprawiono warunki zdobycia odznaczenia Łowca.

Interfejs, inne:

Opracowano ponownie menu gry pojawiające się po naciśnięciu klawisza Esc.
Rozszerzono listę nazwisk członków załogi.
Usunięto Bitwy historyczne z opcji menu trybów bitwy.
Opracowano ponownie efekty pocisków uderzających w niektóre powierzchnie.
Usunięto niektóre problemy z interfejsem i rozgrywką w trybie Twierdz.
Naprawiono dysproporcję między wielkością znaczników i minimapy podczas zbliżania.
Usunięto usterkę polegającą na blokowaniu kanału plutonu podczas tworzenia plutonu.
Naprawiono usterkę polegającą na pojawianiu się komunikatu o karze za dezercję po wychodzeniu z trybu powtórki.
Naprawiono usterki funkcjonalności czatu tekstowego w Kompaniach czołgów.
Usunięto usterkę polegającą na zwieszaniu się okna wyszukiwania kompanii podczas tworzenia plutonu.
Usunięto zawieszanie się gry na „Aktualizacji załogi...” podczas wracania do garażu.
Naprawiono wyświetlanie ikony piątej umiejętności członka załogi.
Usunięto usterkę polegającą na przywróceniu wyboru serwera na „Auto” po nieudanym logowaniu (np. po wpisaniu nieprawidłowego hasła).
Naprawiono niektóre błędy związane z odtwarzaniem powtórek.
Naprawiono wyświetlanie logo klanu w garażu dla rozdzielczości ekranu większych niż 1280 pikseli w poziomie.
Ulepszono tło niektórych okien interfejsu.
Usunięto niektóre problemy z interfejsem w trybie Bitew drużynowych.
Naprawiono funkcję czatu głosowego po powtórnym wejściu do bitwy.
Naprawiono usterki związane z synchronizacją danych w otwartym oknie wyników bitwy.
Umożliwiono dodawanie graczy off-line do oddziałów (plutonów, kompanii czołgów itd.).
Wyłączono czat w oknie zaproszeń do Bitew specjalnych.
Naprawiono pomniejsze usterki interfejsu.

Ostatnie tematy

Michał
Mateusz
Kamil
Michałł