1
HellMF

Aktualizacja 9,1

Dodał HellMF 10.05.2014, 11:35

Czy ktos wie co bedzie w niej dodane bo z tego co wiem mają dodac nowa linie TD Niemieckie i pewno znowu beda walic jak WT.


Aby komentować, zaloguj się.
1

hadrianpl

10.05.2014, 11:39
1 plus

Preliminary patchnotes, they are NOT final, Storm states there will be some fixed and additions.

- added new map “Kharkov”
- fixes and improvements on maps Arctic, Tundra, Komarin, Windstorm, North-West
- removed the Assault mode on Sand River
- improved performance on the map Hidden Village

- fixed small visual issues with textures and models for a large number of tanks
- fixed small visual issues with textures and models for some map objects
- reworked exhaust smoke effect for all tanks
- reworked tank explosion effect
- added visual damage effect on tank barrels for damage made to them (SS: I think this is what it means, not 100 percent sure)
- added the mechanism where a turret, ripped off by ammo rack explosion “slides off”
- type of surface now influences the behavior of a turret ripped off- added 5 new medals for artillery: “Monolith”, “For Counterartillery Fire”, “Medal of Horus”?, “Cool-blooded”, “Stark’s Medal”
- added new awards for team battles: “Battle-hardened”, “Sniper Reserve”, “Pyromaniac”, “Promising Warrior”, “Fight to the Last Breath”
- Billote, Bruno and Tarzay medals’ description was reworked for clarification
- “Operation Nostalgia” medal moved to a different medal category
- fixed the “Armored Fist” medal, which wasn’t awarded under certain circumstances

- updated the FMOD sound library
- reworked the gun shooting sounds
- offline/online player status will now display correctly no matter on which server the player is
- maximum amount of symbols for chat increased to 512
- added the clan icon to the Achievements table, where players can see the date he entered the clan
- added some fixes and improvements to the team battles window
- added the time period display for the historical battles
- changed the dialogue window showing up when graphic settings are changed
- companies: removed the possibility to start the battle without the commander
- changed the parameter order in the “summary” window of the “achievements” tab
- setting of “vibro-something Gametrix” moved to another settings tab
- license agreement now displays after you log in to hangar
- added the “dynamic FOV” setting
- changed the start time of tracer display
- removed the limit for skills and perks of a tanker for a damaged tank
- fixed the incorrect enabling of the EnableBalanceCPU parameter for some processors, which could lead to frequent server disconnects and failures to login
- fixed the incorrect display of trees and bushes not turning half-invisible on some configurations
- fixed the memory leaks, appearing with high details of the tanks enabled
- fixed the bug when the currency for buying gold shells switched from credit to gold incorrectly
- fixed some crashes and freezes of the game client
- fixed the track “shaking” when enabling high tank detail in the hangar
- fixed some errors and mistakes in the graphic setting window
- fixed the bug where the game strained the GPU when the client is minimized
- fixed some errors in recording replays
- fixed some errors in mission table interface
- fixed the bug where the ricochet effect appeared even though the armor was penetrated
- increased the number of the national flag emblems

Vehicle changes

- removed the TD camo class bonus when shooting the gun (apart from premium TD’s)

German tanks

Jagdpanzer IV

- stock tracks turnrate changed from 32 to 34, elite tracks turnate from 35 to 38
- stock tracks terrain passability (good/medium/bad terrain) improved by 8/14/20 percent
- elite tracks terrain passability (good/medium/bad terrain) improved by 9/15/22 percent

Panzer I

- accuracy spread when tank moving improved for both suspensions by 31 percent
- aimtime for 2cm Kwk 30 and 2cm Kwk 38 changed from 1,7 to 1,6 and from 1,6 to 1,5

Tiger I

- reload time for 88mm L/71 increased from 6,7s to 6,8s
- 88mm L/71 accuracy nerfed from 0,34 to 0,35
- 88mm L/71 accuracy spread when moving the turret nerfed by 17 percent
- hitpoints nerfed by 100 for both turrets

Tiger P

- 88mm L/71 reload time for stock turret changed from 9,1s to 9,3s, for elite from 8,6s to 8,8s
- 88mm L/71 accuracy nerfed from 0,34 to 0,35
- hitpoints nerfed by 100 for both turrets

VK2801

- stock tracks terrain passability (good/medium/bad terrain) improved by 20/18/10 percent
- elite tracks terrain passability (good/medium/bad terrain) improved by 22/20/1 percent
- maximum speed buffed from 60 km/h to 68 km/h

VK3001P

- hitpoints buffed by 140hp (stock turret) and 90hp (710 to 800) for elite

British tanks

Cruiser Mk.I

- reload time of 40 mm Pom-Pom buffed from 8s to 7,8s

Vickers Medium Mk. II

- stock turret: viewrange buffed by 10 to 290, turret traverse from 32 to 35 deg/s
- elite turret: viewrange buffed by 10 to 310, turret traverse from 32 to 35 deg/s
- aimtime of OQF 3-pdr Gun Mk. II and QF 6-pdr 8 cwt Mk. I buffed from 2,3 to 2,2s

Universal Carrier 2-pdr

- maximum reverse speed buffed from 8 km/h to 10 km/h
- aimtime of QF 6-pdr 8 cwt AT Gun Mk. I buffed from 1,7 to 1,6

AT7

- reload time for OQF 20-pdr AT Gun Type A Barrel nerfed from 5,8s to 6,4s
- hitpoints nerfed by 50

US tanks

Hellcat

- stock suspension aim spread from moving and aim spread from turning the hull increased (nerfed) by 60 percent
- elite suspension aim spread from moving and aim spread from turning the hull increased (nerfed) by 57 percent
- stock tracks terrain passability (good/medium/bad terrain) nerfed by 9/14/9 percent
- elite tracks terrain passability (good/medium/bad terrain) nerfed by 10/17/10 percent
- maximum reverse speed nerfed from 20 km/h to 12 km/h
- aim spread of the 76mm M1A2 when moving the turret increased (nerfed) by 12 percent
- aim spread of the 90mm M3 when moving the turret increased (nerfed) by 25 percent
- 90mm M3 reload time nerfed from 8s to 8,5s

M4 Sherman

- aimtime for derp 105mm nerfed from 2,3s to 2,5s
- reload time for derp 105mm nerfed from 8s to 9s

T18

- stock suspension turnrate nerfed from 28 to 18, elite from 30 to 22
- stock tracks terrain passability (good/medium/bad terrain) nerfed by 43/29/7 percent
- elite tracks terrain passability (good/medium/bad terrain) nerfed by 46/40/12 percent
- maximum reverse speed nerfed from 8 km/h to 6 km/h
- 75mm derp reload time nerfed from 4,8s to 5,2s, aim spread from moving gun nerfed by 12 percent
- 2pdr Mk.IX reload time nerfed from 2,1s to 2,5s, aim spread from moving gun nerfed by 17 percent
- hitpoints nerfed by 5 from 125 to 120

T29

- stock suspension aim spread from moving and aim spread from turning the hull increased (nerfed) by 8 percent
- elite suspension aim spread from moving and aim spread from turning the hull increased (nerfed) by 9 percent
- stock tracks terrain passability (good/medium/bad terrain) nerfed by 18/11/8 percent
- elite tracks terrain passability (good/medium/bad terrain) nerfed by 18/20/8 percent
- aim spread of the 105mm T5E1 when moving the turret increased (nerfed) by 11 percent, reload time nerfed from 11,4s to 11,8s
- T136 turret viewrange nerfed by 10

T32

- 105mm T5E1 accuracy buffed from 0,41 to 0,4

T40

- viewrange nerfed from 400 to 370

Soviet tanks

A-32, AT-1

- 76mm (L-10) gun damage changed from 105 to 110

BT-7

- aimtime for 37mm ZIS-19 buffed from 1,7 to 1,6

MT-25

- stock tracks terrain passability (good/medium/bad terrain) improved by 12/11/6 percent
- elite tracks terrain passability (good/medium/bad terrain) improved by 14/12/6 percent
- top engine 600hp changed to another engine 700hp

SU-101

- aim spread for both suspensions when driving and when traversing the vehicle buffed by 5 percent
- D-54S aimtime buffed from 2,1s to 2s
- hitpoints buffed by 10

T-28, T-46

- 76mm L-10 and KT-28 damage buffed from 105 to 110

raczej nowego drzewka nie będzie , tylko buffy i nerffy ( przynajmniej gre bardziej zbalansuja :/ )

6

dogry_pl21

10.05.2014, 12:11
3 plusy

przetłumaczona wersja :
Wstępne Patchnotes , nie są one ostateczne , Burza stwierdza będą pewne stałe i uzupełnienia .

- Dodano nowa mapa " Charkow "
- Poprawki i ulepszenia na mapach arktyczne , tundra, Komarin , wichura , Północno-Zachodnia
- Usunąć z trybu szturmowego na piasku rzeki
- Lepsze wyniki na mapie Hidden Village

- Naprawiono drobne problemy z teksturami i wizualnych modeli dla wielu zbiorników
- Stałe małe problemy z teksturami i wizualnych dla niektórych modeli obiektów na mapie
- Przerobione efekt dymu spalin dla wszystkich zbiorników
- Przerobiony zbiornik efekt eksplozji
- Dodano efekt wizualny obrażenia baryłek zbiornika za szkody dokonane na nich ( SS : Myślę, że to , co to znaczy , nie w 100 procentach pewien)
- Dodano mechanizm gdziewieżyczka , oszukani przez ammo rack wybuchu " ślizga się "
- Rodzaj powierzchni teraz wpływazachowanie wieży oszukany- Dodano 5 nowych medale za artylerii : " Monolith " , "For Counterartillery Ognia ", " Medal of Horus ", " Cool- krew ", " Medal Starka " ?
- Dodano nowe nagrody za walk z zespołu : " Bitwa hartowane ", " Snajper Rezerwat" , " Piroman ", " Obiecujący wojownik " , "Walka do ostatniego tchu "
- Opis Billote , Bruno i Tarzay medali " został przerobiony na wyjaśnienia
- " Działanie Nostalgia " medal przeniesiony do innej kategorii medal
- Ustaliła " Armored Fist " medal , który nie trafił w pewnych okolicznościach

- Zaktualizowano biblioteki dźwięków fmod
- Przerobiony pistolet dźwięki fotografowania
- Nieaktywny / stan gracz online, teraz wyświetla się poprawnie , bez względu na którym serwerZawodnik
- Maksymalna ilość symboli czacie wzrosła do 512
- Dodano ikonę klanu do stołu osiągnięcia, gdzie gracze mogą zobaczyć datę wstąpił do klanu
- Dodano kilka poprawek i ulepszeń w oknie bitew zespołu
- Dodano wyświetlanie okres na historycznych bitwach
- Zmieniono okno dialogowe wyświetlane po zmianie ustawień graficznych
- Firmy : usunięto możliwość rozpocząć bitwę bez dowódcy
- Zmieniono kolejność parametrów w oknie "podsumowanie" w zakładce "osiągnięcia"
- Ustawienie " vibro - coś Gametrix " przeniósł się do innej karcie Ustawienia
- Umowy są teraz wyświetlane po zalogowaniu się w hangarze
- Dodano ustawienie "dynamiczne pole widzenia "
- Zmieniono czas rozpoczęcia wyświetlania znacznika
- Usuwa limit umiejętności i profity z tankowca do uszkodzonego zbiornika
- Poprawiono błędne umożliwiając parametru EnableBalanceCPU dla niektórych procesorów , co może prowadzić do częstych awarii serwera i rozłącza się zalogować
- Poprawiono błędne wyświetlanie drzewa i krzewy nie odwracając pół niewidoczne na niektórych konfiguracjach
- Stały się wycieki pamięci , pojawia się z wysokim szczegółów włączony zbiorników
- Naprawiono błąd , gdyna zakup waluty złote muszle przełączane z nieprawidłowo kredytu złota
- Poprawiono kilka awarii i zamarza na klienta gry
- Stały tor " drżenie " po włączeniu wysokiego szczegółów zbiornika w hangarze
- Poprawiono kilka błędów i pomyłek w oknie ustawień graficznych
- Naprawiono błąd , gdziegra napięte GPU , gdy klient jest zminimalizowane
- Poprawiono kilka błędów w nagrywaniu powtórki
- Poprawiono kilka błędów w interfejsie tabeli misji
- Naprawiono błąd , gdzieefekt rykoszet pojawił chociażpancerz przeniknął
- Zwiększyła liczbę flag narodowych emblematów

zmiany pojazdów

- Usunięto bonus klasy TD moro podczas fotografowania broń ( oprócz premii TD jest )

niemieckie czołgi

Jagdpanzer IV

- Utworów zbiory turnrate zmieniło od 32 do 34, elite utworów turnate od 35 do 38
- Zbiory utworów terenu drożność ( dobry / średni / zły teren ) poprawił się o 14/08/20 procent
- Elita utworów teren drożność ( dobry / średni / zły teren ) poprawił się o 15/09/22 procent

Panzer I

- Rozprzestrzenianie Zbiornik przeprowadzka dokładność przy obu zawiesin poprawiła się o 31 procent
- Aimtime do 2cm Kwk 30 i 2cm Kwk 38 zmienił się z 1,7 do 1,6 i od 1,6 do 1,5

Tiger I

- Czas przeładowania dla 88mm L/71 zwiększony z 6,7 s do 6,8 s.
- 88mm L/71 dokładność nerfed od 0,34 do 0,35
- 88mm L/71 dokładność spread podczas przenoszenia wieżyczkę nerfed o 17 procent
- PW nerfed przez 100 na obu wieżach

Tiger P

- 88mm L/71 czas przeładowania na stanie wieży zmieniony z 9,1 s do 9,3 s , dla elity od 8,6 s do 8,8 s.
- 88mm L/71 dokładność nerfed od 0,34 do 0,35
- PW nerfed przez 100 na obu wieżach

VK2801

- Zbiory utworów terenu drożność ( dobry / średni / zły teren ) poprawił się o 20/18/10 procent
- Elita utworów teren drożność ( dobry / średni / zły teren ) poprawił się o 22/20/1 procent
- Maksymalna prędkość wypolerowany od Łódź 60 km / h do 68 kilometrów na godzinę

VK3001P

- PW wypolerowany przez 140 KM ( Zdjęcie ) i 90KM wieży (710 do 800 ) dla elity

Brytyjskie czołgi

Cruiser Mk.I

- Czas przeładowania o 40 mm pomponem wypolerowany od 8s do 7,8 s.

Vickers Średni Mk . II

- Wieżyczka Zdjęcie : viewrange wypolerowany od 10 do 290, od 32 wieżyczka trawers do 35 st. / s
- Elita wieżyczka : viewrange wypolerowany od 10 do 310 , od 32 wieżyczka trawers do 35 ° / s
- Aimtime z OQF 3 - pdr Gun Mk. II i QF 6 - pdr 8 cwt Mk . I wypolerowany od 2,3 do 2,2 s.

Universal Carrier 2 - PDR

- Maksymalna prędkość do tyłu wypolerowany od 8 km / h do 10 kilometrów na godzinę
- Aimtime z QF 6 - pdr 8 CWT AT Gun Mk. I wypolerowany od 1,7 do 1,6

AT7

- Czas przeładowania dla OQF 20 - pdr AT Gun Type A Barrel nerfed od 5,8 s do 6,4 s.
- PW nerfed przez 50

Amerykańskie czołgi

Hellcat

- Zawieszenie Zdjęcie celem rozprzestrzeniania z ruchu i mają przenosić się z włączeniem kadłuba wzrosła ( nerfed ) o 60 procent
- Elita celem zawieszenie spread z ruchu i mają przenosić się z włączeniem kadłuba wzrosła ( nerfed ) o 57 procent
- Zbiory utworów terenu drożność ( dobry / średni / zły teren ) nerfed przez 9/14/9 procent
- Elita utworów teren drożność ( dobry / średni / zły teren ) nerfed przez 17.10.10 procent
- Maksymalna prędkość do tyłu nerfed się od 20 km / h do 12 kilometrów na godzinę
- Celem rozprzestrzenianie się 76mm M1A2 podczas przemieszczania wieży wzrosła ( nerfed ) o 12 procent
- Celem rozprzestrzenianie się 90mm M3 podczas przemieszczania wieży wzrosła ( nerfed ) o 25 procent
- 90mm M3 czas przeładowania nerfed od 8s do 8,5 s.

M4 Sherman

- Aimtime dla derp 105mm nerfed od 2,3 s do 2,5 s.
- Czas przeładowania dla derp 105mm nerfed od 8s do 9s

T18

- Zawieszenie Zdjęcie turnrate nerfed od 28 do 18, od 30 do elity 22
- Zbiory utworów terenu drożność ( dobry / średni / zły teren ) nerfed przez 43/29/7 procent
- Elita utworów teren drożność ( dobry / średni / zły teren ) nerfed przez 46/40/12 procent
- Maksymalna prędkość do tyłu nerfed od 8 km / h do 6 kilometrów na godzinę
- 75mm derp czas przeładowania nerfed od 4,8 s do 5,2 s , z jadącego cel rozprzestrzeniania broni nerfed o 12 procent
- 2pdr Mk.IX czas przeładowania nerfed od 2,1 s do 2,5 s , z jadącego cel rozprzestrzeniania broni nerfed o 17 procent
- PW nerfed przez 5 od 125 do 120

T29

- Zawieszenie Zdjęcie celem rozprzestrzeniania z ruchu i mają przenosić się z włączeniem kadłuba wzrosła ( nerfed ) o 8 procent
- Elita celem zawieszenie spread z ruchu i mają przenosić się z włączeniem kadłuba wzrosła ( nerfed ) o 9 procent
- Zbiory utworów terenu drożność ( dobry / średni / zły teren ) nerfed przez 18/11/8 procent
- Elita utworów teren drożność ( dobry / średni / zły teren ) nerfed przez 18/20/8 procent
- Celem rozprzestrzenianie się 105mm T5E1 podczas przemieszczania wieży wzrosła ( nerfed ) o 11 procent , czas przeładowania nerfed z 11,4 s do 11,8 s
- T136 wieżyczka viewrange nerfed przez 10.

T32

- 105mm T5E1 dokładność wypolerowany od 0,41 do 0,4

T40

- Viewrange nerfed od 400 do 370

sowieckie czołgi

, 32 , AT- 1

- 76mm ( L - 10 ) uszkodzenia pistoletu zmieniła od 105 do 110

BT -7

- Aimtime dla 37mm ZIS - 19 wypolerowany od 1,7 do 1,6

MT - 25

- Zbiory utworów terenu drożność ( dobry / średni / zły teren ) poprawił się o 12/11/6 procent
- Elita utworów teren drożność ( dobry / średni / zły teren ) poprawił się o 14/12/6 procent
- Najwięcej 600HP silnik zmieniony na inny 700hp silnika

SU -101

- Celem spread dla obu zawiesin podczas jazdy i podczas jazdy pojazd wypolerowany o 5 procent
- D- 54S aimtime wypolerowany od 2,1 s do 2s
- PW wypolerowany przez 10.

T -28 , T - 46

- 76mm L - 10 i KT -28 obrażenia wypolerowany od 105 do 110

1

Janki

10.05.2014, 12:25
12 plusów

1. Nie jedz z translatora.
2. Nie maja nic dodawać z drzewek w tym patchu.

7

RaUu

10.05.2014, 12:37
2 plusy

Z tego co wiem nie będzie tej nowej lini ;p Za duzo czolgów by było w niemcach :)

7

henry61

10.05.2014, 13:07
1 plus

ktoś ma to przetlumaczone przez tlumacza nie przez translator ?

2

burolo6

10.05.2014, 13:27
1 plus

jak zawsze tylko ruskie nie sa znerfione a na dodatek dostaly jeszcze buffa szmaciarze

6

polishtanker

10.05.2014, 13:38

dali masę aktualizacji wg mnie bomba

1

HellMF

10.05.2014, 14:04

A w zwiazku z 9.1 mod paki nie beda dzialac???

1

hadrianpl

10.05.2014, 14:30

jeszcze francuzi powinni buffa dostac

6

polishtanker

10.05.2014, 14:46
1 plus

Ja lubie niemieckie TD ,ale ja czekam na polskie a aktualizacja bomba

1

Fadamex

10.05.2014, 15:05
1 plus


dogry_pl21

też umiem kopiować i wklejać do translatora google

5

Patryk

10.05.2014, 19:55

1. Nie jedz z translatora.
2. Nie maja nic dodawać z drzewek w tym patchu. tylko mają zmienić grafike i dodać Odlatujące kabiny

16

XxAniolxX

10.05.2014, 20:17

Najlepiej samemu wejść na stronę gry i zobaczyć co się dzieje lub na forum gry. A nie tutaj. -.-

1

tomek1-1

10.05.2014, 21:51

nic nie dodali specialnego oprocz zmniejszenia lagów :D

19

aduss_angelika

11.05.2014, 00:08

miejmy nadzieje że lagi się skończą xd i będę mogła wrócić do grania ;p

Ostatnie tematy

Adam
PolskiArno00
_iCo
Dominik
kordiankubis