Informacja o danych osobowych kierowana do Użytkowników dogry.pl

Obowiązuje od 01 listopada 2019 r.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Gamekit S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000698534.

W jaki sposób Gamekit zabezpiecza moje dane osobowe?

Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Tymi środkami są m.in. kontrola dostępu do danych osobowych, kontrola przetwarzania danych osobowych, anonimizowanie danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Gamekit, którzy mają obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy. Ponadto Gamekit wdrożył odpowiednią politykę ochrony danych osobowych.

Czy moje dane osobowe będą widoczne dla innych Użytkowników Gamekit oraz osób korzystających z Internetu?

Dane osobowe Użytkowników, takie jak nick, czy treść publikowanych na forum Gamekit wypowiedzi, są widoczne dla innych Użytkowników Gamekit. Ponadto w przypadku dodania avatara ze swoim wizerunkiem (zdjęciem), zdjęcie to będzie widoczne dla innych Użytkowników Gamekit. Dane te mogą być również indeksowane przez wyszukiwarki internetowe, a tym samym mogą być dostępne również dla osób, które nie są Użytkownikami Gamekit.

Czy mam prawo dostępu do danych?

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dostęp do danych jest możliwy na Koncie. Ponadto Gamekit udostępnia adres kontakt@dogry.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

W jakim celu Gamekit przetwarza moje dane?

Gamekit przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczanie Użytkownikom usług, szczegółowo opisanych w Regulaminie i realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Gamekit świadczenie usług.

Gamekit wykorzystuje również narzędzia komunikacji elektronicznej, takie jak e-mail, w celu informowania Użytkowników o nowych funkcjonalnościach Serwisu lub innych informacjach, które mogą interesować Użytkowników. Podstawą takiej działalności jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Gamekit dokonało oceny wpływu tej aktywności na prywatność Użytkowników i po rozważeniu interesów Użytkowników doszło do wniosku, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na prywatność Użytkowników. Cel takiego wykorzystania danych osobowych przynosi Użytkownikom istotne profity w postaci możliwości śledzenia zmian i nowości w interesujących ich tematach. Każdy z Użytkowników może zrezygnować z tego typu aktywności poprzez zmianę ustawień na swoim koncie.

W przypadku dodania przez Użytkownika avataru zawierającego wizerunek (zdjęcie) Użytkownika, Gamekit przetwarza również te dane osobowe Usunięcie zdjęcia jest możliwe w każdym momencie.

Za zgodą Użytkownika Gamekit przetwarza dane osobowe w celu profilowania Użytkowników oraz w celu prowadzenia komunikacji marketingowej. Zgoda na te operacje jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

W celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik musi umożliwić Gamekit dostęp do danych zgromadzonych na urządzeniu mobilnym, a w szczególności do:

 1. Listy aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym Użytkownika,
 2. Informacji statystycznych o wykorzystaniu aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym

Dostęp do danych zgromadzonych na urządzeniu mobilnym jest niezbędny dla przyznawania Punktów. Gamekit nie będzie wykorzystywał tych danych do profilowania ani nie będzie dzielił się tymi danymi z podmiotami trzecimi.

Jak długo Gamekit będzie przechowywać moje dane osobowe?

Gamekit będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych.

Czy Gamekit przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unię Europejską)?

Gamekit może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unię Europejską). Odbywa się to zawsze na podstawie ważnej podstawy prawnej, jak umowy przekazania danych oparte o standardowe klauzule.

Czy Gamekit przekazuje dane osobowe innym podmiotom (firmom)?

Gamekit co do zasady nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom, w tym firmom. Wyjątkiem od tej zasady może być:

 1. przekazanie danych osobowych na żądanie uprawnionego organu (policja, prokuratura, sądy itp.),
 2. przekazywanie danych osobowych podmiotom, które dokonują, za zgodą Użytkownika, komunikacji marketingowej.

Ponadto dostęp do danych zgromadzonych przez Gamekit mogą mieć zewnętrzne firmy świadczące dla Gamekit w szczególności takie usługi jak hosting, utrzymanie serwerów czy utrzymanie baz danych. Podmioty te są odbiorcami danych, będąc tak zwanymi podmiotami przetwarzającymi działającymi w imieniu i na polecenie Gamekit. Gamekit dba, aby podmioty te przechowywały dane w Unii Europejskiej lub w przypadku przechowywania ich poza Unią Europejską, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone.

W przypadku korzystania z odpłatnych usług dane osobowe związane z płatnościami przekazywane są do operatora płatności. Gamekit nie ma dostępu do danych osobowych przekazywanych do operatora płatności. W szczególności dotyczy to danych kart kredytowych.

Gamekit przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o Użytkownikach serwisu. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego Użytkownika w Serwisie, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne Użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu dostosowanie kierowanych do Użytkowników reklam i innych podobnych przekazów.

Jakie dane osobowe gamekit przetwarza w aplikacji mobilnej?

Gamekit przetwarza w aplikacji mobilnej następujące dane osobowe:

 1. adres e-mail,
 2. datę urodzenia w celu określenia, czy Użytkownik może legalnie korzystać z Aplikacji mobilnej,
 3. W przypadku rejestracji przez Facebook:
  1. Facebook ID,
  2. imię,
  3. adres e-mail,
  4. nazwisko,
  5. avatar/zdjęcie profilowe z FB w celu umieszczenia go jako zdjęcia profilowego na Gamekit.
 4. W przypadku rejestracji przez Google:
  1. Google ID,
  2. adres e-mail,
  3. profil publiczny.

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla korzystania z Aplikacji mobilnej.

Gamekit może przetwarzać również dane o urządzeniu mobilnym, Android ID, wersję Android i Appsflyer ID.

Czy mam prawo do przenoszenia danych osobowych?

Tak. Każda osoba, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących jej danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że każda osoba ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczyła Gamekit. Każda osoba może przesłać te dane innemu administratorowi. Można również wnosić, aby Gamekit przesył te dane osobowe innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Co to jest profilowanie i po co jest prowadzone?

Profilowanie to dostosowywanie treści i zawartości Serwisu oraz ofert do zainteresowań i preferencji danego Użytkownika. Profilowanie dokonywane jest automatycznie, jednak pozostaje pod kontrolą człowieka.

Gamekit informuje, że profilowanie Użytkowników ma na celu poprawienie jakości usług dostarczanych Użytkownikowi. Do profilowania Gamekit wykorzystuje dane o aktywnościach, zainteresowaniach i preferencjach Użytkownika w Serwisie oraz na innych stronach internetowych. Do profilowania Gamekit wykorzystuje również informacje i dane o dodanych przez Użytkownika treściach w Serwisie, zamieszczonych komentarzach, polubieniach treści dostępnych w Serwisie i na innych stronach internetowych oraz inne aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te są przetwarzane przez specjalny algorytm. Gamekit informuje, że na profilowanie, które wywiera wobec Użytkowników skutki prawne, niezbędna jest zgoda. Cofnięcie zgody na profilowanie nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody.

Czy mogę wycofać zgodę na profilowanie?

Zgoda na profilowanie jest dobrowolna i w każdym momencie może zostać wycofana (odwołana). Zgodę można wycofać na Koncie w Serwisie.

Co to jest komunikacja marketingowa?

Komunikacja marketingowa to prowadzone za pomocą poczty e-mail lub innych podobnych narzędzi działanie mające na celu zapoznanie Użytkownika z ofertami i promocjami Gamekit oraz innych podmiotów (firm).

Czy mogę wycofać zgodę na komunikację marketingową?

Zgoda na komunikację marketingową jest dobrowolna i w każdym momencie może zostać wycofana (odwołana). Zgodę można wycofać poprzez kliknięcie linku "wypisz mnie" (lub podobnego) w przychodzącym od Gamekit mailu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Archiwum

 1. Regulamin o danych osobowych obowiązujący do: 2019-11-01