Po jakim czasie produkty się psują ? Po jakim czasie produkty się psują i tracą swą wartość, a nad budynkiem do produkcji pojawia się ikona martwej ryby.