AP REK'SAI na MIDA jak budować? co sadzicie o AP REK'SAI na mida czy sie opłaca i jak budować?