Jak...? Jak zrekrutować jednostki? Gdzie to się robi? Trzeba mieć jakieś wymagania, wytłumaczcie, proszę.