Jak zatrudnić członków załogi? Włącz stronę główną kliknij na Tawernę i potem piraci. Tam Najmujesz piratów i innych członków załogi.