gnomek2001
gnomek2001 napisał na forum gry Margonem
Hack tzw. HACK jest nie legalnym oprogramowaniem jest on możliwy lecz admini napewno szybko wyłapią taką osobę i gracz dostanie stałą blokadę konta oraz IP czyli już nie będzie mógł założyć konta z tego komputera. A numeru nie musisz podawać.
gnomek2001
gnomek2001 napisał na forum gry Margonem
Przenoszenie itemów. Tak można po przez: Przeniesienie postaci na inny świat poziom postaci * 75 Smoczych Łusek, ale nie mniej niż 10000SŁ - operacja wykonywana przez SMG, - postacie można przenosić pomiędzy zwykłymi światami, - postacie można przenosić pomiędzy prywatnymi światami, - postacie można przenosić ze świata zwykłego na prywatny, ale nie na odwrót, - podczas przeniesienia na świat prywatny wymagana jest zgoda zarządcy docelowego świata przesłana na panel kontaktowy, - postaci nie można przenosić na światy, ani ze światów: Nerthus, Perkun, Syberia, Brutal, Berufs, Nomada, - aktualnie nie ma możliwości przenoszenia postaci na świat, ani ze świata Aldous i Tempest, - przenoszona postać nie może być w top20 w rankingu docelowego świata, - przenoszona postać nie może posiadać więcej złota niż poziom doświadczenia * 1m, - przenoszona postać może posiadać maksymalnie 12 przedmiotów heroicznych, - przenoszona postać może posiadać maksymalnie 3 przedmioty legendarne, - przedmioty legendarne oraz heroiczne mogą być niezwiązane, jeśli mają wymagania maksymalnie 10 poziomów wyższe od przenoszonej postaci, - depozyt i poczta nie są przenoszone wraz z postacią, - na świat Pandora mogą się przenosić tylko gracze z serwerów zwykłych, bez możliwości powrotu. - zarządca świata prywatnego może zwolnić gracza, który chce się przenieść na jego świat prywatny z limitów dotyczących itemków, levela czy ilości złota. W takim przypadku zarządca zobowiązany jest do przesłania zgody na przeniesienie z pominięciem limitów w wiadomości skierowanej na panel kontaktowy do działu: Usługi za Smocze Łuski.
gnomek2001
gnomek2001 napisał na forum gry Margonem
Gdzie expić? 1-7lvl Wioski Startowe 7-10lvl Zjawy (Zamek w Starych Ruinach) Jelenie (Uroczysko) Wilki (Stare Ruiny) Gaunty i Pełzacze (groty w Wioskach startowych) Lisy (Wioski startowe) Żuki (Wioski startowe) Żmije Zygzakowate (Niedźwiedzi Uskok) Niedźwiadki (Niedźwiedzi Uskok) Szczury (Składy w Ithan) 10-15lvl Niedźwiedzie (Niedźwiedzi Uskok) Wilki (Stare Ruiny, Zniszczone Opactwo, Brama Północy) Gacówki (Nekropolia Karka-Han) Jeże, Żubry (Prastara Puszcza) Nieumarli (Zamek w Starych Ruinach) Pancerniki (Przejście Myśliwych, Niedźwiedzi Uskok) Młode Gaunty (Podmokła Grota) Szczury (składy w Ithan) Pancerniki, Wilki (Przełęcz Dwóch Koron) 16-20lvl Nieumarli (Zamek w Starych Ruinach) Magmowe Skorpiony (Piekielna Grota w Przełęczy Dwóch Koron) Gacki Szare (Jaskinia w Dolinie Rozbójników) Tygrysy, Pumy (Kryjówka Dzikich Kotów) Niedźwiedzie (Leśny Bród) Czerwone pająki, Gacki, Pancerniki (Kopalnia Dogoran w Ithan) Demony (Siedziba Maga w Eder) Niedźwiedzie, Wilki (Dziewicza Knieja) Bazyliszki (Zachodnie Rozdroża, Góry Zrębowe) Jeże, Bobry, Żubry (Prastara Puszcza) Pająki (Piwnica Sir Galiena w Ithan) Niedźwiedzie, Wilki (Mistyczny Bór) Gacówki (Nekropolia Karka-Han) 21-26lvl Gacki Szare (Jaskinia w Dolinie Rozbójników) Zulusy (Tygrysia Granica, Osada Zulusów) Mulusy (Tygrysia Polana, Osada Mulusów) Demony (Siedziba Maga w Eder) Mrówki (Leśny Bród) Gobliny (Las Goblinów, Morowe Przejście, Podmokła Dolina) Lwy, Lwice, Bobry, Pumy, Tygrysy (Prastara Puszcza, Tygrysia Granica, Osada Zulusów) Tchnienie Ognia, Ogniste Podmuchy, Karminowe Skorpiony (Piekielna Sala Ognia) 27-30lvl Gobliny (Las Goblinów, Morowe Przejście, Podmokła Dolina) Ghule (Wioska Ghuli) Zulusy (Tygrysia Granica, Osada Zulusów) Warany (Słoneczna Wyżyna, Las Dziwów) Zbiry (Fort Eder) Żółwie (Las Dziwów, Słoneczna Wyżyna) Mulusy (Tygrysia Polana, Osada Mulusów) Skunksy Alieri (Sosnowe Odludzie) Bandyci (Pagórki Łupieżców) Wilki (Warczące Osuwiska) 30-40lvl Orkowie (Nawiedzony Jar, Zburzona Twierdza, Opuszczony Bastion) Ghule (Wioska Ghuli) Zbójcy (Stary Kupiecki Trakt) Zbiry (Pagórki Łupieżców) Warany (Słoneczna Wyżyna, Las Dziwów, Cienisty Bór) Żółwie (Las Dziwów, Słoneczna Wyżyna, Cienisty Bór) Tolloki (Cienisty Bór) Grzechotniki oraz Kobry (Mroczny Przesmyk, Zapomniany Szlak) Wilcze Plemię (Kanion Straceńców) Gnomy, Aligatory, Krokodyle (Złowrogie Bagna) Puffy (Pieczara Niepogody) 40-45lvl Magiczne/Srebrne/Purpurowe Bazyliszki (Pieczara Szaleńców w Kanionie Straceńców, Barwna Jaskinia w Cienistym Borze) Wilcze Plemię (Warczące Osuwiska) Orkowie (Nawiedzony Jar, Zburzona Twierdza, Opuszczony Bastion) Kornidy (oba szyby kopalni) Gnomy, Aligatory, Krokodyle (Złowrogie Bagna) Grzechotniki, Kobry (Mroczny Przesmyk, Zapomniany Szlak) Łosie (Grań Gawronich piór) 46-53lvl Pszczoły (Grota Gathol p.4, Grota Furmurk p.4, Jaskinia Flamdowa) Koboldy (Lazurytowa Grota) Onyksowe Skorpiony (Pieczara Niepogody p.4) Pokątniki (Podziemne Rozpadliny p.3) Harpie (Mroczny Przesmyk) Orły, Śnieżne Tygrysy (Zapomniany Szlak) Olbrzymy (Kamienna Jaskinia w Zapomnianym Szlaku) Galarety (Mokra Grota w Zapomnianym Szlaku) Kozice (Baszta Wilczych Kłów) 54-60lvl Wermonty (Rachminowa Jaskinia p.3, p.4 i p.4 przepaście) Koboldy (Lazurytowa Grota) Gnolle, Odyńce, Lochy (Wioska Gnolli, Radosna Polana) Pokątniki (Podziemne Rozpadliny p.3, p.5, Rachminowa Jaskinia p.7 - Bezdenna Głębia) Olbrzymy (Kamienna Jaskinia w Zapomnianym Szlaku, Sala Wejściowa do Zdradzieckiego Przejścia) Galarety (Mokra Jaskinia w Zapomnianym Szlaku, Prastara Kopalnia Eroch p.4 - sala 1) Darhouny (Zdradzieckie Przejście) Lazurowe Tygrysy (Andarum Ilami, Skały Mroźnych Śpiewów) Pszczoły (Grota Gathol p.4, Grota Furmurk p.4) Kozice(Baszta Wilczych Kłów) 60-70lvl Wermonty (Rachminowa Jaskinia p.3, p.4 i p.4 przepaście) Strażnicy Andarum, Tygrysy Śnieżne (Cmentarzysko Szerpów) Demilisze (Kopalnia Thudl Ultok p.4) Lochy, Odyńce, Warchlaki, Węże, Niedźwiedzie (Nizina Wieśniaków, Gościniec Bardów, Liściaste Rozstaje) Darhouny (Zdradzieckie Przejście) Mnisi (Świątynia Andarum, Podziemia Świątyni) Przeźroczyste i Pąsowe Galarety (Grota Lurmurk p.4) Wieczornice, Lesze, Południce (Księżycowe Wzniesienie) Jaskiniowe Tolloki (Gliniana Pieczara) Lazurowe Tygrysy, Strażnicy Andarum (Andarum Ilami, Skały Mroźnych Śpiewów, Cmentarzysko Czerpów) Rosomaki (Szumiąca Gęstwina, Nizina Wieśniaków) Błędne ogniki, Błękitne płomienie (Bagna Chojraków) Mrówki (Szumiąca Gęstwina) 70-80lvl Minotaury (Labirynt Wyklętych w Nizinie Wieśniaków) Alghule (Skalne Cmentarzysko na Płaskowyżu Arpan) Demilisze (Kopalnia Thudl Ultok p.4) Mrówki (Szumiąca Gęstwina) Mnisi (Świątynia Andarum, Podziemia Świątyni Andarum, Biblioteka Andarum, Skały Mroźnych Śpiewów) Krasnoludy (Labirynt Margorii, Kopalnia Margorii, Margoria Sala Królewska) Magazynierzy (Magazyn Andarum p.1, p.2, Zbrojownia Andarum) Wieczornice, Lesze, Południce (Księżycowe Wzniesienie, Trupia Przełęcz) Rosomaki (Szumiąca Gęstwina, Nizina Wieśniaków) Nieumarli Mnisi (Erem Czarnego Słońca) Ogniki (Bagna Chojraków) 80-90lvl Impy (Podziemne Rozpadliny p4, p5, Jaskinia Lurmurk p4, Kopalnia Griel-Uzbad p5, p6, Ochnowa pieczara p4, Grań Romtyn p5, Chodnik Mriding p6) Nieumarli Mnisi (Erem Czarnego Słońca) Korredy (Magazyn Win w Winnicy Meflakasti, Zielona Grota p.1, p.2, p.3) Alghule (Skalne Cmentarzysko na Płaskowyżu Arpan) Szkielety (Płaskowyż Arpan, Sucha Dolina) Węże Kopalniane, Hydry (Szyb Solny za Mythar) Bandyci (Kwieciste Przejście i okolice) Orły (Złudny Trakt) Maczugoręcy (Kopalnia Żółtego Kruszcu, Grota Samotnych Dusz) Mnisi (Biblioteka Andarum) Nieumarli mnisi (Krypta Świątyni Andarum) Kałamarnice, Ośmiornice (Latarniane Wybrzeże, Archipelag Bremus An) 90-100lvl Impy (Podziemne Rozpadliny p4, p5, Jaskinia Lurmurk p4, Kopalnia Griel-Uzbad p5, p6, Ochnowa pieczara p4, Grań Romtyn p5, Chodnik Mriding p6) Niedźwiedziołaki, Włochacze(Firnowa Grota, Lodowa Wyrwa) Korredy (Magazyn Win w Winnicy Meflakasti) Szkielety, Hieny (Dolina Pustynnych Kręgów, Sucha Dolina, Płaskowyż Arpan) Piraci (Korsarska Grota, Ukryta Grota Morskich Diabłów) Centaury (Okolice Mythar) 100-107lvl Piraci (Korsarska Grota, Ukryta Grota Morskich Diabłów) Niedźwiedziołaki, Włochacze(Firnowa Grota, Lodowa Wyrwa) Trujące i Lodowe Mykonidy, Lodowe i Purpurowe Włochacze (Firnowa Grota, Śnieżna Grota) Hydry, Barimnogi, Zurlorogi (Smocze Góry, Smocza Jaskinia) Sypkie stworki (Piachy Zniewolonych) 107-116lvl Mumie, Skarabeusze, Antyczni Wojownicy, Dżiny (Ciche Rumowiska, Dolina Suchych Łez, Oaza Siedmiu Wichrów) Ognie, Żary(Kuźnia Worundriela p.7 sala 1/2/3) Kozice, Górale (Wyjący Wąwóz, Babi Wzgórek) Nimfy, Golemy (Kryształowa Sala Smutku) Skorpiony (Magradit) 116-120lvl Mumie (Ciche Rumowiska, Oaza Siedmiu Wichrów) Skorpiony(Magradit) Czerwoni Orkowie (Orcza Wyżyna, Osada Czerwonych Orków) Kraby (Rem) Arcymnisi(Piekielne Czeluście) 120-130lvl Szkielety (Wyspa Wraków) Ognie, Żary, Golemy(Kuźnia Worundriela p.7 sala 3) Molochy (Grota Heretyków) Skorpiony, Ifryty (Magradit) Czerwoni Orkowie (Osada Czerwonych Orków) 130-140lvl Berserkerzy (Zaginiona Dolina, Opuszczona Twierdza, Szuwarowe Trzęsawisko, Grobowiec Przodków, Czarcie Oparzeliska) Golemy (Kuźnia Worundriela p.7 sala 4) Golemy (Caneum) Szkielety (Wyspa Wraków) 140-150lvl Golemy (Caneum) Praorkowie (Nawiedzone Kazamaty) Duchy (Ruiny Tass Zhil) Berserkerzy (Zaginiona Dolina, Opuszczona Twierdza, Szuwarowe Trzęsawisko, Grobowiec Przodków, Czarcie Oparzeliska) Złe Gobliny (Lokum Goblinów, Lokum Złych Goblinów) Czarownice i Duchy (Tristam, Sabatowe Góry, Upiorna Droga) Ważki, Krwiopijne Rośliny(Jezioro Ważek, Pachnący Gąszcz) 150-160lvl Rogogłowi (Wyspa Ingotia) Duchy (Ruiny Tass Zhil) Ogry (Tunel pod skałą, Ogrza kawerna) Złe Gobliny (Lokum Goblinów, Lokum Złych Goblinów) Ważki, Krwiopijne Rośliny(Jezioro Ważek, Pachnący Gąszcz) 160-170lvl Rogogłowi (Wyspa Ingotia) Furbole (Zapomniany Las) Duchy Pradawnych Orków, Pradawni Orkowie (Nawiedzone Komnaty) Gwardziści (Komnata Czarnej Perły) Driady (Gvar Hamryd, Rozlewisko Kai) 170-180lvl Duchy Pradawnych Orków, Pradawni Orkowie (Nawiedzone Komnaty) Gwardziści (Komnata Czarnej Perły) Furbole (Zapomniany Las) Patrycjusze (Krypty Bezsennych) 180-190lvl Myszwióry (Kanały Nithal, Szlamowe Kanały) Draki (Przysiółek Valmirów, Szczerba Samobójców) Patrycjusze (Krypty Bezsennych) 190-205lvl Sekta (Przedsionek Kultu, Sala Rozdzierania itd.) 205-220lvl Pająki (Rozległa Równina, Pajęczy Las, Arachnitopia, Zapomniane Sztolnie p.1-p.2, Ołtarz Pajęczej Bogini) Maddoki, Krokodyle (Skryty Azyl, Zawodzące Kaskady, Mglisty Las, Złota Dąbrowa) 215-225lvl Maddoki, Krokodyle (Skryty Azyl, Zawodzące Kaskady, Mglisty Las, Złota Dąbrowa) 225-230lvl Nokturni (Oztolt Tzacua) Maddoki, Krokodyle (Skryty Azyl, Zawodzące Kaskady, Mglisty Las, Złota Dąbrowa) 230-240lvl Nokturni, Bolity, Jeżozwierze, Kapłani(Niecka Xiuh Atl, Dolina Chmur) 240-267 Dzikusy, Mahopteki, (Mictlan p.1-p.8, Altepetl Mahoptekan)
gnomek2001
gnomek2001 napisał na forum gry Margonem
Gdzie najlepiej expić nie napisałeś na jakim poziomie wiec masz wszystkie expowiska 1-7lvl Wioski Startowe 7-10lvl Zjawy (Zamek w Starych Ruinach) Jelenie (Uroczysko) Wilki (Stare Ruiny) Gaunty i Pełzacze (groty w Wioskach startowych) Lisy (Wioski startowe) Żuki (Wioski startowe) Żmije Zygzakowate (Niedźwiedzi Uskok) Niedźwiadki (Niedźwiedzi Uskok) Szczury (Składy w Ithan) 10-15lvl Niedźwiedzie (Niedźwiedzi Uskok) Wilki (Stare Ruiny, Zniszczone Opactwo, Brama Północy) Gacówki (Nekropolia Karka-Han) Jeże, Żubry (Prastara Puszcza) Nieumarli (Zamek w Starych Ruinach) Pancerniki (Przejście Myśliwych, Niedźwiedzi Uskok) Młode Gaunty (Podmokła Grota) Szczury (składy w Ithan) Pancerniki, Wilki (Przełęcz Dwóch Koron) 16-20lvl Nieumarli (Zamek w Starych Ruinach) Magmowe Skorpiony (Piekielna Grota w Przełęczy Dwóch Koron) Gacki Szare (Jaskinia w Dolinie Rozbójników) Tygrysy, Pumy (Kryjówka Dzikich Kotów) Niedźwiedzie (Leśny Bród) Czerwone pająki, Gacki, Pancerniki (Kopalnia Dogoran w Ithan) Demony (Siedziba Maga w Eder) Niedźwiedzie, Wilki (Dziewicza Knieja) Bazyliszki (Zachodnie Rozdroża, Góry Zrębowe) Jeże, Bobry, Żubry (Prastara Puszcza) Pająki (Piwnica Sir Galiena w Ithan) Niedźwiedzie, Wilki (Mistyczny Bór) Gacówki (Nekropolia Karka-Han) 21-26lvl Gacki Szare (Jaskinia w Dolinie Rozbójników) Zulusy (Tygrysia Granica, Osada Zulusów) Mulusy (Tygrysia Polana, Osada Mulusów) Demony (Siedziba Maga w Eder) Mrówki (Leśny Bród) Gobliny (Las Goblinów, Morowe Przejście, Podmokła Dolina) Lwy, Lwice, Bobry, Pumy, Tygrysy (Prastara Puszcza, Tygrysia Granica, Osada Zulusów) Tchnienie Ognia, Ogniste Podmuchy, Karminowe Skorpiony (Piekielna Sala Ognia) 27-30lvl Gobliny (Las Goblinów, Morowe Przejście, Podmokła Dolina) Ghule (Wioska Ghuli) Zulusy (Tygrysia Granica, Osada Zulusów) Warany (Słoneczna Wyżyna, Las Dziwów) Zbiry (Fort Eder) Żółwie (Las Dziwów, Słoneczna Wyżyna) Mulusy (Tygrysia Polana, Osada Mulusów) Skunksy Alieri (Sosnowe Odludzie) Bandyci (Pagórki Łupieżców) Wilki (Warczące Osuwiska) 30-40lvl Orkowie (Nawiedzony Jar, Zburzona Twierdza, Opuszczony Bastion) Ghule (Wioska Ghuli) Zbójcy (Stary Kupiecki Trakt) Zbiry (Pagórki Łupieżców) Warany (Słoneczna Wyżyna, Las Dziwów, Cienisty Bór) Żółwie (Las Dziwów, Słoneczna Wyżyna, Cienisty Bór) Tolloki (Cienisty Bór) Grzechotniki oraz Kobry (Mroczny Przesmyk, Zapomniany Szlak) Wilcze Plemię (Kanion Straceńców) Gnomy, Aligatory, Krokodyle (Złowrogie Bagna) Puffy (Pieczara Niepogody) 40-45lvl Magiczne/Srebrne/Purpurowe Bazyliszki (Pieczara Szaleńców w Kanionie Straceńców, Barwna Jaskinia w Cienistym Borze) Wilcze Plemię (Warczące Osuwiska) Orkowie (Nawiedzony Jar, Zburzona Twierdza, Opuszczony Bastion) Kornidy (oba szyby kopalni) Gnomy, Aligatory, Krokodyle (Złowrogie Bagna) Grzechotniki, Kobry (Mroczny Przesmyk, Zapomniany Szlak) Łosie (Grań Gawronich piór) 46-53lvl Pszczoły (Grota Gathol p.4, Grota Furmurk p.4, Jaskinia Flamdowa) Koboldy (Lazurytowa Grota) Onyksowe Skorpiony (Pieczara Niepogody p.4) Pokątniki (Podziemne Rozpadliny p.3) Harpie (Mroczny Przesmyk) Orły, Śnieżne Tygrysy (Zapomniany Szlak) Olbrzymy (Kamienna Jaskinia w Zapomnianym Szlaku) Galarety (Mokra Grota w Zapomnianym Szlaku) Kozice (Baszta Wilczych Kłów) 54-60lvl Wermonty (Rachminowa Jaskinia p.3, p.4 i p.4 przepaście) Koboldy (Lazurytowa Grota) Gnolle, Odyńce, Lochy (Wioska Gnolli, Radosna Polana) Pokątniki (Podziemne Rozpadliny p.3, p.5, Rachminowa Jaskinia p.7 - Bezdenna Głębia) Olbrzymy (Kamienna Jaskinia w Zapomnianym Szlaku, Sala Wejściowa do Zdradzieckiego Przejścia) Galarety (Mokra Jaskinia w Zapomnianym Szlaku, Prastara Kopalnia Eroch p.4 - sala 1) Darhouny (Zdradzieckie Przejście) Lazurowe Tygrysy (Andarum Ilami, Skały Mroźnych Śpiewów) Pszczoły (Grota Gathol p.4, Grota Furmurk p.4) Kozice(Baszta Wilczych Kłów) 60-70lvl Wermonty (Rachminowa Jaskinia p.3, p.4 i p.4 przepaście) Strażnicy Andarum, Tygrysy Śnieżne (Cmentarzysko Szerpów) Demilisze (Kopalnia Thudl Ultok p.4) Lochy, Odyńce, Warchlaki, Węże, Niedźwiedzie (Nizina Wieśniaków, Gościniec Bardów, Liściaste Rozstaje) Darhouny (Zdradzieckie Przejście) Mnisi (Świątynia Andarum, Podziemia Świątyni) Przeźroczyste i Pąsowe Galarety (Grota Lurmurk p.4) Wieczornice, Lesze, Południce (Księżycowe Wzniesienie) Jaskiniowe Tolloki (Gliniana Pieczara) Lazurowe Tygrysy, Strażnicy Andarum (Andarum Ilami, Skały Mroźnych Śpiewów, Cmentarzysko Czerpów) Rosomaki (Szumiąca Gęstwina, Nizina Wieśniaków) Błędne ogniki, Błękitne płomienie (Bagna Chojraków) Mrówki (Szumiąca Gęstwina) 70-80lvl Minotaury (Labirynt Wyklętych w Nizinie Wieśniaków) Alghule (Skalne Cmentarzysko na Płaskowyżu Arpan) Demilisze (Kopalnia Thudl Ultok p.4) Mrówki (Szumiąca Gęstwina) Mnisi (Świątynia Andarum, Podziemia Świątyni Andarum, Biblioteka Andarum, Skały Mroźnych Śpiewów) Krasnoludy (Labirynt Margorii, Kopalnia Margorii, Margoria Sala Królewska) Magazynierzy (Magazyn Andarum p.1, p.2, Zbrojownia Andarum) Wieczornice, Lesze, Południce (Księżycowe Wzniesienie, Trupia Przełęcz) Rosomaki (Szumiąca Gęstwina, Nizina Wieśniaków) Nieumarli Mnisi (Erem Czarnego Słońca) Ogniki (Bagna Chojraków) 80-90lvl Impy (Podziemne Rozpadliny p4, p5, Jaskinia Lurmurk p4, Kopalnia Griel-Uzbad p5, p6, Ochnowa pieczara p4, Grań Romtyn p5, Chodnik Mriding p6) Nieumarli Mnisi (Erem Czarnego Słońca) Korredy (Magazyn Win w Winnicy Meflakasti, Zielona Grota p.1, p.2, p.3) Alghule (Skalne Cmentarzysko na Płaskowyżu Arpan) Szkielety (Płaskowyż Arpan, Sucha Dolina) Węże Kopalniane, Hydry (Szyb Solny za Mythar) Bandyci (Kwieciste Przejście i okolice) Orły (Złudny Trakt) Maczugoręcy (Kopalnia Żółtego Kruszcu, Grota Samotnych Dusz) Mnisi (Biblioteka Andarum) Nieumarli mnisi (Krypta Świątyni Andarum) Kałamarnice, Ośmiornice (Latarniane Wybrzeże, Archipelag Bremus An) 90-100lvl Impy (Podziemne Rozpadliny p4, p5, Jaskinia Lurmurk p4, Kopalnia Griel-Uzbad p5, p6, Ochnowa pieczara p4, Grań Romtyn p5, Chodnik Mriding p6) Niedźwiedziołaki, Włochacze(Firnowa Grota, Lodowa Wyrwa) Korredy (Magazyn Win w Winnicy Meflakasti) Szkielety, Hieny (Dolina Pustynnych Kręgów, Sucha Dolina, Płaskowyż Arpan) Piraci (Korsarska Grota, Ukryta Grota Morskich Diabłów) Centaury (Okolice Mythar) 100-107lvl Piraci (Korsarska Grota, Ukryta Grota Morskich Diabłów) Niedźwiedziołaki, Włochacze(Firnowa Grota, Lodowa Wyrwa) Trujące i Lodowe Mykonidy, Lodowe i Purpurowe Włochacze (Firnowa Grota, Śnieżna Grota) Hydry, Barimnogi, Zurlorogi (Smocze Góry, Smocza Jaskinia) Sypkie stworki (Piachy Zniewolonych) 107-116lvl Mumie, Skarabeusze, Antyczni Wojownicy, Dżiny (Ciche Rumowiska, Dolina Suchych Łez, Oaza Siedmiu Wichrów) Ognie, Żary(Kuźnia Worundriela p.7 sala 1/2/3) Kozice, Górale (Wyjący Wąwóz, Babi Wzgórek) Nimfy, Golemy (Kryształowa Sala Smutku) Skorpiony (Magradit) 116-120lvl Mumie (Ciche Rumowiska, Oaza Siedmiu Wichrów) Skorpiony(Magradit) Czerwoni Orkowie (Orcza Wyżyna, Osada Czerwonych Orków) Kraby (Rem) Arcymnisi(Piekielne Czeluście) 120-130lvl Szkielety (Wyspa Wraków) Ognie, Żary, Golemy(Kuźnia Worundriela p.7 sala 3) Molochy (Grota Heretyków) Skorpiony, Ifryty (Magradit) Czerwoni Orkowie (Osada Czerwonych Orków) 130-140lvl Berserkerzy (Zaginiona Dolina, Opuszczona Twierdza, Szuwarowe Trzęsawisko, Grobowiec Przodków, Czarcie Oparzeliska) Golemy (Kuźnia Worundriela p.7 sala 4) Golemy (Caneum) Szkielety (Wyspa Wraków) 140-150lvl Golemy (Caneum) Praorkowie (Nawiedzone Kazamaty) Duchy (Ruiny Tass Zhil) Berserkerzy (Zaginiona Dolina, Opuszczona Twierdza, Szuwarowe Trzęsawisko, Grobowiec Przodków, Czarcie Oparzeliska) Złe Gobliny (Lokum Goblinów, Lokum Złych Goblinów) Czarownice i Duchy (Tristam, Sabatowe Góry, Upiorna Droga) Ważki, Krwiopijne Rośliny(Jezioro Ważek, Pachnący Gąszcz) 150-160lvl Rogogłowi (Wyspa Ingotia) Duchy (Ruiny Tass Zhil) Ogry (Tunel pod skałą, Ogrza kawerna) Złe Gobliny (Lokum Goblinów, Lokum Złych Goblinów) Ważki, Krwiopijne Rośliny(Jezioro Ważek, Pachnący Gąszcz) 160-170lvl Rogogłowi (Wyspa Ingotia) Furbole (Zapomniany Las) Duchy Pradawnych Orków, Pradawni Orkowie (Nawiedzone Komnaty) Gwardziści (Komnata Czarnej Perły) Driady (Gvar Hamryd, Rozlewisko Kai) 170-180lvl Duchy Pradawnych Orków, Pradawni Orkowie (Nawiedzone Komnaty) Gwardziści (Komnata Czarnej Perły) Furbole (Zapomniany Las) Patrycjusze (Krypty Bezsennych) 180-190lvl Myszwióry (Kanały Nithal, Szlamowe Kanały) Draki (Przysiółek Valmirów, Szczerba Samobójców) Patrycjusze (Krypty Bezsennych) 190-205lvl Sekta (Przedsionek Kultu, Sala Rozdzierania itd.) 205-220lvl Pająki (Rozległa Równina, Pajęczy Las, Arachnitopia, Zapomniane Sztolnie p.1-p.2, Ołtarz Pajęczej Bogini) Maddoki, Krokodyle (Skryty Azyl, Zawodzące Kaskady, Mglisty Las, Złota Dąbrowa) 215-225lvl Maddoki, Krokodyle (Skryty Azyl, Zawodzące Kaskady, Mglisty Las, Złota Dąbrowa) 225-230lvl Nokturni (Oztolt Tzacua) Maddoki, Krokodyle (Skryty Azyl, Zawodzące Kaskady, Mglisty Las, Złota Dąbrowa) 230-240lvl Nokturni, Bolity, Jeżozwierze, Kapłani(Niecka Xiuh Atl, Dolina Chmur) 240-267 Dzikusy, Mahopteki, (Mictlan p.1-p.8, Altepetl Mahoptekan)
gnomek2001
gnomek2001 napisał na forum gry Margonem
Questy od 10 lvl Quest u Dena w torneg otrzymujesz za niego dosyć dobry hełm Quest u Rozali w torneg otrzymujesz fajne rękawice Quest u Członka zakony astralnego otrzymujesz możliwość teleportowania się do Ithan
gnomek2001
gnomek2001 napisał na forum gry Margonem
Jestem nowy Gra zaczyna się w wiosce startowej zależnej od wybranej przez ciebie profesji w każdej lokacji masz moobki [potwory] każdy mobek ma swój poziom zabijając je zdobywasz doświadczenie po czym wbijasz lvl [poziom] na początku dasz radę bez ekwipunku ale około 15lvl bez ekwipunku się nie obędzie