rebaland LT/TD w 9.5 W nowym patchu miał być zrobiony rebalans zasięgu widzenia: TD miały dostać nerfa a LT (przynajmniej niektóre) buffa. Teraz o tym nic nie słychać. Tylko luźna propozycja i przyjdzie nam dłużej poczekać czy nikt nie zwraca na to uwagi a zmiany zostaną wprowadzone?