Skrzynia Operacji Bravo Dam skrzynie operacji Bravo (3,7 Euro)+ skrznki phoenix x1, breakout x3,chroma x1 za PSC lub coś w tym stylu (5 Euro). Po wymiania kupuje skina wartego (1 Euro) aby osoba wymieniająca się nie była stratna.