Problem z wykonaniem kroku 6 w samouczku... możesz przesuwać ekran przy badaniach, to przesuń i poszukaj, zawór bezpieczeństwa