Foch 155 czy WT auf E 100 Droga do Focha od 7 tieru jest w miare przyjemna, pojazdy są w miare mobilne i mają fajne działa, natomiast droga do WT do stanie najczęściej z tyłu i poleganie na drużynie i zwiadzie, a magazynki X tieru zadają i tak średnio 2500 dmg na magazynek.