Akwedukt - jak odblokować? Na start dostałem 800 diamentów, wystarczy ich nie wydawać od początku i zostają na wykonanie zadania ostatniego.