Gdzie najlepiej grać Fizzem? Na aramie, bo narazie jest słaby