Wybór klamu majuna Evolution zapraszam. Pisz do Brienne Brutall lub Palniq w razie czego :D