Zdobyte odznaki

Undermaster
20.11.2016, 09:40
Undermaster
Odznaka przyznana została do gry Undermaster
Odznaka zdobyta: 20.11.2016, 09:40
War Thunder
12.11.2016, 11:19
War Thunder
Odznaka przyznana została do gry War Thunder
Odznaka zdobyta: 12.11.2016, 11:19
Czołg
19.10.2016, 15:58
Czołg
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 19.10.2016, 15:58
Berserk The Cataclysm
18.04.2016, 21:33
Berserk The Cataclysm
Odznaka przyznana została do gry Berserk The Cataclysm
Odznaka zdobyta: 18.04.2016, 21:33
Prison Wars Online
18.04.2016, 09:37
Prison Wars Online
Zarejestruj się w Prison Wars Online, aby otrzymać odznakę.
Odznaka zdobyta: 18.04.2016, 09:37
Legends of Honor
18.04.2016, 09:24
Legends of Honor
Odznaka przyznana została do gry Legends of Honor
Odznaka zdobyta: 18.04.2016, 09:24
Dragon Knight
18.04.2016, 09:16
Dragon Knight
Odznaka przyznana została do gry Dragon Knight
Odznaka zdobyta: 18.04.2016, 09:16
Tanki Online
18.04.2016, 09:03
Tanki Online
Odznaka przyznana została do gry Tanki Online
Odznaka zdobyta: 18.04.2016, 09:03
Star Wars: The Old Republic
23.12.2015, 12:36
Star Wars: The Old Republic
Odznaka przyznana została do gry Star Wars: The Old Republic
Odznaka zdobyta: 23.12.2015, 12:36
Arena Mody
01.12.2015, 18:43
Arena Mody
Odznaka przyznana została do gry Arena Mody
Odznaka zdobyta: 01.12.2015, 18:43
Polwars
30.11.2015, 20:05
Polwars
Odznaka przyznana została do gry Polwars
Odznaka zdobyta: 30.11.2015, 20:05
Zew Smoka II
30.11.2015, 18:57
Zew Smoka II
Odznaka przyznana została do gry Zew Smoka II
Odznaka zdobyta: 30.11.2015, 18:57
Korner 5
30.11.2015, 18:32
Korner 5
Odznaka przyznana została do gry Korner 5
Odznaka zdobyta: 30.11.2015, 18:32
Goodgame Empire
26.11.2015, 15:19
Goodgame Empire
Odznaka przyznana została do gry Goodgame Empire
Odznaka zdobyta: 26.11.2015, 15:19
Travian
25.11.2015, 20:58
Travian
Odznaka przyznana została do gry Travian
Odznaka zdobyta: 25.11.2015, 20:58
Nosgoth
25.11.2015, 20:55
Nosgoth
Odznaka przyznana została do gry Nosgoth
Odznaka zdobyta: 25.11.2015, 20:55
Headshot
25.11.2015, 20:43
Headshot
Odznaka przyznana została do gry Headshot
Odznaka zdobyta: 25.11.2015, 20:43
Margonem
21.11.2015, 20:43
Margonem
Odznaka przyznana została do gry Margonem
Odznaka zdobyta: 21.11.2015, 20:43
Echo of Soul
21.11.2015, 20:28
Echo of Soul
Odznaka przyznana została do gry Echo of Soul
Odznaka zdobyta: 21.11.2015, 20:28
Hero Zero
21.11.2015, 12:00
Hero Zero
Odznaka przyznana została do gry Hero Zero
Odznaka zdobyta: 21.11.2015, 12:00