TheDarkDescent
TheDarkDescent napisała na forum gry Howrse
Bliźniaki Klacz może urodzić więcej niż jednego źrebaka bez RP tylko w przypadku gdy gracz posiada Izydę. "Dzięki Izyda, gdy po raz pierwszy pokrywasz (nieboską) klacz pierwszego dnia każdego miesiąca (po dziennej aktualizacji), może ona urodzić od 3 do 5 identycznych źrebaków. Funkcja ta nie kumuluje się w przypadku posiadania kilku Izyda."