https://suna.e-sim.org/lan.238444/
https://secura.e-sim.org/lan.584590/
Zapraszam do gry, wspomóżcie E-Polskę w walce z innymi państwami :)