Themba Mam pytanko, jakie trzeba mieć statystyki na lochach, by pokonać bossa Thembę?