Shaxo
Shaxo zadał pytanie w grze Minecraft
Nowy snapshot Lista nowości: Poprawiono nazwę żelaznych zapadni; Poprawiono błąd, który uniemożliwiał utopienie się; Poprawiono działanie i pracę lejów; Poprawiono działanie ramek; Dodano nowe statystyki; Poprawiono działanie komend /clone, /scoreboard, /execute; Poprawiono fizykę wagoników; Poprawiono działanie pieca w wagoniku; Poprawiono AI stworzeń; Dodano nowego moba o nazwie Endermit; Dodano ultra tajne nowości.