Rafax011
Rafax011 napisał na forum gry Warframe
Oberon system Systemy do Oberona (jak i wszystko) dropi z Eximusów (Najlepiej Sortie: Twierdza Eximusów obrona, tam mi dropiło wszystko i to po 4 razy), natomiast sam ogólny schemat do Oberona z dziennych logowań można dostać.