Picki Czy osoba ktora napisała pierwsza w LObby ze idzie np, na mida ale ma ostatni pick, to gdy pierwszy pick pojdzie na mida, to ten ostatni moze go zreportowac za odmowe komunikacji z drużyną? Kto ma pierwszństwo wyboryu postaci?