Forum

PanF1337

zajęcie gracza na początku gry

Nasz gracz jest najemnikiem, który walczy dla jednej z trzech stron konfliktu. Zajmuje się walką z innymi frakcjami o różne cenne surowce znajdujące się w sektorze 1337
04.02.2015, 14:45