Kiedy dostane zadania do tej gry Revelation Online? Zbugowane, tylko tak pokazuje. Tak naprawdę nie ma zadań do tej gry.. chyba