McRaul
McRaul zadał pytanie w grze Minecraft
Other Drops Siemanko, chciałem aby z kilofem z fortuną leciało więcej surowca tylko jest jeden problem: to więcej surowca leci nawet normalnym kilofem. Poniżej Config i prosiłbym o szybką interwencję ;) otherdrops: STONE: - drop: IRON_ORE chance: 4 quantity: 2 message: "&8&lZelazo" - drop: GOLD_ORE chance: 3 quantity: 2 message: "&6&lZloto" - drop: DIAMOND chance: 1 quantity: 1 message: "&b&lDiament!" - drop: DIAMOND tool: [DIAMOND_PICKAXE@!LOOT_BONUS_BLOCKS] chance: 5 quantity: 3