Marek4321
Marek4321 napisał na forum gry Margonem
jak zmienić świat poziom postaci * 75 Smoczych Łusek, ale nie mniej niż 10000SŁ - operacja wykonywana przez SMG, - postacie można przenosić pomiędzy zwykłymi światami, - postacie można przenosić pomiędzy prywatnymi światami, - postacie można przenosić ze świata zwykłego na prywatny, ale nie na odwrót, - podczas przeniesienia na świat prywatny wymagana jest zgoda zarządcy docelowego świata przesłana na panel kontaktowy, - postaci nie można przenosić na światy, ani ze światów: Nerthus, Perkun, Syberia, Brutal, Berufs, Nomada, - aktualnie nie ma możliwości przenoszenia postaci na świat, ani ze świata Aldous i Tempest, - przenoszona postać nie może być w top20 w rankingu docelowego świata, - przenoszona postać nie może posiadać więcej złota niż poziom doświadczenia * 1m, - przenoszona postać może posiadać maksymalnie 12 przedmiotów heroicznych, - przenoszona postać może posiadać maksymalnie 3 przedmioty legendarne, - przedmioty legendarne oraz heroiczne mogą być niezwiązane, jeśli mają wymagania maksymalnie 10 poziomów wyższe od przenoszonej postaci, - depozyt i poczta nie są przenoszone wraz z postacią, - na świat Pandora mogą się przenosić tylko gracze z serwerów zwykłych, bez możliwości powrotu. - zarządca świata prywatnego może zwolnić gracza, który chce się przenieść na jego świat prywatny z limitów dotyczących itemków, levela czy ilości złota. W takim przypadku zarządca zobowiązany jest do przesłania zgody na przeniesienie z pominięciem limitów w wiadomości skierowanej na panel kontaktowy do działu: Usługi za Smocze Łuski. Chyba, że chcesz zrobić drugą postać to pod warunkiem że nie masz limitu możesz za darmo
Premium i Plecak dobra w takim razie premium dostaje gdy zakupio cokolwiek w sklepie mann co nie zależnie od ceny ? jaka jest cena zakupu dodatkowego miejsca w plecaku i czy gdy się dokupi to miejsce dostaje się premium ?