rotacja jeśli znasz rotacje to jesteś.... ( dokącz zdanie )