Czy da się sprzedać rzeczy lub ubrania? Można sprzedać ? Ale wiem że można utylizować.