Co się bardziej opłaca w klasie b Co lepiej kupić BMW 3.0 czy ford mustang 69 dla klasy b?