regulamin 2014 Drodzy gracze, w dniu 02.04.2014 roku firma Bigpoint wprowadzi kilka niewielkich, ale koniecznych zmian Ogólnych Warunków Handlowych. Ponieważ wiemy, że w takiej sytuacji zawsze pojawiają się różne pytania, chcemy Wam dokładnie wytłumaczyć, co zamierzamy zmienić i dlaczego. W skrócie zmieniamy następujące zapisy: · Dostępność gry (PL: 1.1.3) o Z uwagi na określone kwestie geopolityczne, firma Bigpoint nie będzie już akceptować rejestracji z takich państw jak Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria. o Gracze, którzy za zgodą swoich opiekunów prawnych rozpoczęli grę przed ukończeniem 18-tego roku życia, są teraz automatycznie uznawani za związanych postanowieniami Ogólnych Warunków Handlowych po ukończeniu 18 lat. · SEPA (PL: 7.1.3) o Jeżeli użytkownik korzysta z określonych cyklicznych płatności (np. w związku z zapłatą za abonament), poinformujemy go o kolejnej płatności z 5-dniowym wyprzedzeniem zgodnie z przepisami dotyczącymi SEPA (Single Euro Payments Area). · Obowiązki użytkownika (PL: 9.1) o Użytkownicy muszą przestrzegać naszych Ogólnych Warunków Handlowych, a także Regulaminów. · Odpowiedzialność (PL: 12.1) o Jeżeli z jakiegokolwiek powodu użytkownik naruszy przepisy prawa, korzystając z platform Bigpoint, firma Bigpoint nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu i zastrzega sobie prawo do wysunięcia wobec niego roszczeń związanych z wszelkimi kosztami dodatkowymi. Nowe Ogólne Warunki Handlowe zaczną obowiązywać 02.04.2014 roku. W tej sytuacji prosimy użytkowników o zakceptowanie nowych Ogólnych Warunków Handlowych. 02.04.2014 po zalogowaniu do gry pojawi się specjalne okno, w którym użytkownicy będą mogli zaakceptować nowe Ogólne Warunki Handlowe. Najczęściej Zadawane Pytania Dostępność gry (Likwidacja kont graczy z krajów objętych embargiem) Pytanie: Mieszkam w jednym z krajów wykluczonych w waszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Dlaczego nie mogę już grać w gry Bigpoint? Odpowiedź: Jak wiadomo, firma Bigpoint dysponuje serwerami w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Z uwagi na określone sankcje polityczne i/lub embargo nałożone przez rząd Stanów Zjednoczonych, Unię Europejską i poszczególne państwa należące do Unii Europejskiej, firma Bigpoint nie może już oferować swoich usług osobom ze wspomnianych krajów. Chociaż nie wszystkie wymienione kraje są objęte sankcjami lub embargiem ze strony Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i jej poszczególnych państw członkowskich, wszystkie gry firmy Bigpoint oraz serwery płatnicze są połączone z główną bazą danych i prawnie uważane za jeden system. Z powyższego powodu i ponieważ nie mamy technicznych możliwości ograniczenia dostępu do serwerów na określonych obszarach, musimy blokować dostęp do naszych usług zarówno na serwerach w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej. Pytanie: Ilu graczy faktycznie odczuje tę zmianę? Odpowiedź: Jest nam przykro z powodu każdego użytkownika, jednak liczba graczy ze wspomnianych krajów jest stosunkowo niska i w zależności od gry waha się od kilkuset do kilku tysięcy. Pytanie: Czy gracze, którym została uniemożliwiona gra, otrzymają rekompensatę lub chociaż zwrot pieniędzy za wykupiony abonament? Odpowiedź: Ponieważ gracze z tych krajów zostali poinformowani wcześniej o tej sytuacji i mogli wykorzystać ich walutę oraz anulować subskrypcję, zwrócimy wszelkie ewentualne kwoty związane z abonamentem, który kończy się po wejściu w życie niniejszych zasad. Dostępność gry (Przeniesienie obowiązków wynikających z umowy) Pytanie: Co oznacza stwierdzenie, że jestem automatycznie związany postanowieniami Ogólnych Warunkach Handlowych po ukończeniu 18 roku życia? Odpowiedź: Od początku obowiązywała reguła mówiąca, że osoby w wieku od 13 do 18 lat mogą grać w nasze gry wyłącznie za zgodą swoich prawnych opiekunów (np. rodziców). Jedyną wprowadzoną zmianą jest wyraźne stwierdzenie, że po osiągnięciu przez osobę 18-tego roku życia, prawa i obowiązki wynikające z Ogólnych Warunkach Handlowych przechodzą z osoby opiekuna na użytkownika. Jeżeli użytkownik nie ukończył 18 roku życia, który w większości krajów oznacza uzyskanie pełnoletności, osoba będąca jej prawnym opiekunem musi wyrazić zgodę na granie w nasze gry. Kiedy użytkownik kończy 18 lat, kontynuując grę, zgadza się automatycznie na nasze Ogólne Warunki Handlowe. SEPA Pytanie: Co to jest system SEPA i jak działa? Odpowiedź: SEPA (Single Euro Payments Area) to system ujednolicający sposób kontaktu z bankami podczas dokonywania płatności. Zamiast oznaczeń państw dla kodów bankowych, numerów kont itd. istnieje tylko jeden międzynarodowy system wykorzystujący kod IBAN (ang. International Bank Account Number). Zmiana ma znaczenie wyłącznie dla graczy, którzy wykupili subskrypcję lub dokonują innych cyklicznych płatności (np. kupują elementy premium lub wspomagacze) Pytanie: O co chodzi z tym 5-dniowym okresem powiadomienia? Odpowiedź: W systemie SEPA płatnik musi zostać poinformowany kilka dni wcześniej o obciążeniu konta. Jest to konieczne, ponieważ pozwala użytkownikowi na rezygnację z subskrypcji. Pytanie: Co muszę zrobić? Odpowiedź: Użytkownik musi tylko upewnić się, że korzystamy z jego właściwego kodu IBAN (nowy „kod banku” i „numer konta”). Jest to jedyna czynność wymagana od użytkownika w tej kwestii. Obowiązki użytkownika Pytanie: Czy nie jest czymś normalnym, że gracz musi stosować się do Ogólnych Warunkach Handlowych oraz Regulaminów? Odpowiedź: Oczywiście, że tak. Uznaliśmy jednak, że warto podkreślić ten fakt w Ogólnych Warunkach Handlowych. Niektóre osoby czasami zapominają o dobrych manierach i są zaskoczone, gdy zawieszamy lub likwidujemy ich konta. Odpowiedzialność Pytanie: Możecie podać przykład, co to oznacza? Odpowiedź: Wyobraźmy sobie, że gracz zamieszcza na forum materiał wideo z gry, który wykorzystuje muzykę chronioną prawami autorskimi. Można również wyobrazić sobie, że jakiś złośliwy prawnik zakłada, że to my jesteśmy odpowiedzialni za jego zamieszczenie i pozywa nas do sądu. Ale skoro my nie naruszyliśmy w żaden sposób praw autorskich, wszelkie roszczenia z tego tytułu przenosimy na użytkownika, który to zrobił. To oznacza również, że jeżeli będziemy zmuszeni bronić się przed wspomnianymi roszczeniami, wszelkie związane z nimi koszty poniesie użytkownik, ponieważ to nie my naruszyliśmy prawa autorskie. Pytanie: Czy ogranicza się to tylko do naruszeń praw autorskich? Odpowiedź: Nie. Odpowiedzialność obejmuje wszystko, co powoduje podjęcie śledztwa w sprawie (np. publiczne znieważenie, nakłanianie do przestępstw motywowanych nienawiścią itd.). Pytanie: Czy to oznacza, że nie mogę już zamieszczać materiałów wideo na jakiejkolwiek stronie Bigpoint? Odpowiedź: Nie. Ale oznacza to, że jeżeli odkryjemy, że materiał wideo, zdjęcie itd. narusza jakiekolwiek prawo, użytkownik powinien rozumieć, czemu je usuwamy. Ogólne Pytanie: A jeżeli nie zgodzę się na nowe Ogólne Warunki Handlowe? Odpowiedź: Po wejściu w życie nowych Ogólnych Warunkach Handlowych użytkownik może podjąć decyzję o ich niepodpisywaniu. W tym momencie oznacza to jednak, że nie będzie on mógł dłużej grać w grę. Jeżeli użytkownik pragnie złożyć formalny sprzeciw, musi zrobić to pisemnie i wysłać oświadczenie pocztą na adres naszego biura w Luksemburgu. Można go znaleźć na ostatniej stronie Ogólnych Warunkach Handlowych oraz na naszej stronie korporacyjnej.
Zatoka przemytników Ahoj Piraci! Workiem wypchanym diamentami da się załatwić wszystko. Naszym przemytnikom udało się w ten sposób dostać do zbrojowni wielkich domów. W ten sposób mamy możliwość wyposażyć Was w przedmioty setowe, przez co staniecie się jeszcze potężniejsi. Planujemy przygotować dla Was parę pakietów – warto będzie zajrzeć do zatoki przemytników. Aukcje odbędą się w sobotę - 11 kwietnia 2014 r. Wasza ekipa Pirate Storm