Relikty i nagrody za nie Wiem, że za ułożenie którejś z literek w reliktach otrzymuje się truskawki. Ile ich było i za którą literę?