Zdobyte odznaki

World of Tanks Generals
12.04.2021, 11:25
World of Tanks Generals
Odznaka przyznana została do gry World of Tanks
Odznaka zdobyta: 12.04.2021, 11:25
World of Warships
08.07.2020, 16:47
World of Warships
Odznaka przyznana została do gry World of Warships
Odznaka zdobyta: 08.07.2020, 16:47
War Thunder
02.07.2020, 20:20
War Thunder
Odznaka przyznana została do gry War Thunder
Odznaka zdobyta: 02.07.2020, 20:20