Jak się pracuje?Bo ja nie wiem. Pomurzcie. Czy ktoś wie jak się pracuje?