Forum

Czy warto poświęcić Attack Power kosztem armor penetration capa?

Lepiej daj w attack power, więcej na tym zyskasz.
10.02.2015, 21:03