Czy na Aramie dropią odłamki kluczy? Podobno na aramah też dropią odłamki.