Ile jest boskich koni w howrse? I co one dają? Np. Ozyrys, co on daje?