Czy warto zakładać sojusz? Warto jest zakładać sojusz czy lepiej dołączyć do istniejącego?