e2 do 60 a błogo z łupem Najbardziej opłacalny do tego poziomu jest Szczęt Alias Gładki, najdroższe heroiki z e2 do tego przedziału i uniwersalne legendy