Sw.92............................... GRA KTOŚ NA TYM ŚWIECIE