Taern zadanie- ,,Nieproszeni Goście" no to tak: matacz tam gdzie pająki tylko że w grupie ich jest 3, Leika musisz przeszukać pola goblinów, euceria jak masz wioske rybacka pod scieżką obłonkanych pod tizelmanem, a poteżny zed - wioska rybacka/tam gdzie scinasz drzewo