jak otrzymac punkty z zadania? jak otrzymac punkty z tej gry :)