Czy lubicie dedać innych? Lepiej Nie denerwować innych graczy więc nie lubię dedać