Lauge of Legends Czy w lauge of legends będzie można rać w 6 osub ?