czy można robić chmurki w totemie??? Czy można robić chmury w totemie ?