Jakimi samolotami grać ? Na razie gram USA i Wielką Brytanią ale czy w coś jeszcze dawać ?