punkty za zadania w grze Jaki trzeba mieć level aby zbudować kozią farmę i dwie studnie?