Dodajemy SB Punkty! Oraz mnie subujemy i dajemy łapki w górę! :) #knYPeKzZ1 polecam zasięgnąć do słownika.