Depozyt Sojuszniczy potrzebny/wymagany? Czy depozyt sojuszniczy jest potrzebny??