Obywatelstow ja mam już 200 mieszczan a muszę mieć teraz 300 i nie mam obywatelstwa