Bug w gladku? może dziać się tak przez dodatek do chroma